TERA-AQUA-FLORA Jihlava

 

Jihlavské  terarijní trhy, spojené s výměnou a prodejem

- terarijních zvířat (hadi, ještěři, žáby a ostatní)

- akvarijních ryb

- živého a preparovaného hmyzu (kudlanky, brouci, motýli a ostatní)

- tropických rostlin (sukulenty, kaktusy a ostatní)

- živého a neživého krmiva (hlodavci, granule, hmyz a ostatní)

- papoušků

- přírodnin

- chovatelských potřeb

- entomologických pomůcek

- knih (odborná lireratura)

 

Prodejní výstava –

burza 27. listopad 2021 .

 

 

Další termíny zrušeny díky vládním nařízením.

 

Místo - Dělnický dům , Žižkova 15

 

           Jihlava 586 01

Čas - Vždy od 9:00 do 12:00 pro návštěvníky
         a od 8:00 do 13:00 pro prodejce

 

Otevřen bar včetně občerstvení. 

Upoutávka na burzu 27. listopad 2021 

Více nahoře - viz Upoutávka na burzu 27.11.2021.

 

Podmínky vstupu na burzu:

Na tuto akci se vztahují povinnosti stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN.

Stanovisko KHS kraje Vysočina k protiepidemickým opatřením

 

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li dále stanoveno jinak, 

 

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, 

 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

 

Z uvedeného tak vyplývá, že organizátor nesmí v jeden čas umožnit přítomnost více než 1 000 osob. Dále se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat . 

Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou osobu při účasti na jakékoliv akci. V  Pokud jde o organizátora akce, tak pokud je vstup na akci jakýmkoliv způsobem regulován (např. zaplacení vstupného, regulace počtu účastníků apod.), musí organizátor akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. Pokud vstup na akci žádným způsobem regulován není, organizátor tuto povinnost nemá. 

 

Další burza 2022 plánovaná předběžně  -  ??? -  dle situace COVID a vladních nařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/STAROČESKÝ leták.docx (145,9 kB)

 

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 

Z uvedeného tak vyplývá, že organizátor nesmí v jeden čas umožnit přítomnost více než 1 000 osob. Dále se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat (s výše uvedenými výjimkami, které však nelze v případě rozsvěcení vánočního stromku aplikovat). Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou osobu při účasti na jakékoliv akci. V Jihlavě dne 23. listopadu 2021 Č.j.: KHSV/29899/2021/JI/Ř/Peč Sp. značka: S-KHSV/29437/2021 Vyřizuje: JUDr. Jan Pečinka Č.j. odesílatele: --- Počet listů/příloh: 1/0 Pokud jde o organizátora akce, tak pokud je vstup na akci jakýmkoliv způsobem regulován (např. zaplacení vstupného, regulace počtu účastníků apod.), musí organizátor akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. Pokud vstup na akci žádným způsobem regulován není, organizátor tuto povinnost nemá.

Kontakt

Karel Švec Horní Studenec 95,
Ždírec nad Doubravou 582 63
775221528 teraaquaflora@seznam.cz